Česká obecně prospěšná společnost
Provádějící záchranné archeologické výzkumy
Podle zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění
Přihlášený uživatel:
login
  

Databáze zájemců o brigádu na archeologickém výzkumu
Kontakty
ARCHAIA Jih o.p.s
Latrán, třída Míru 144
381 01 Český Krumlov
Mgr. Karel Kašák, ředitel, archeolog
E-mail: kasak@archaiajih.cz
Mobil: +420 723 767 641
Mgr. Jiří Valkony, archeolog
E-mail: valkony@archaiajih.cz

ARCHAIA Jih o.p.s, pracoviště Plzeň
Rochlov 21
330 23 Nýřany
Mgr. Jan Kožíšek, archeolog
Mobil: +420 724 518 023
E-mail: kozisek@archaiajih.cz