Česká obecně prospěšná společnost
Provádějící záchranné archeologické výzkumy
Podle zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění
Přihlášený uživatel:
login
  

Články

O SPOLEČNOSTI

  Společnost ARCHAIA Jih o.p.s. byla založena mateřskou organizací ARCHAIA Praha o.p.s. v roce 2006. Sídlem společnosti se stal Český Krumlov a do společnosti přešli dva zaměstnanci ARCHAIA Praha o.p.s. Karel Kašák a Jiří Valkony. Spravní a dozorčí radou byl Karel Kašák zvolen prvním ředitelem společnosti. Společnost ARCHAIA Jih o.p.s. poskytuje služby v oblasti památkové péče. Především se zaměřuje na provádění archeologických výzkumů a jejich vědecké zhodnocení. Společnost zároveň poskytuje bezplatné poradenské služby v oboru archeologie a památkové péče. Pracovníci společnosti mají dlouholeté zkušenosti se všemi typy archeologických výzkumů, včetně těch nejrozsáhlejších, které byly na území ČR v minulosti prováděny. 


.....
karel 1.7.2015 18:12:23
Kontakty
ARCHAIA Jih o.p.s
Latrán, třída Míru 144
381 01 Český Krumlov
Mgr. Karel Kašák, ředitel, archeolog
E-mail: kasak@archaiajih.cz
Mobil: +420 723 767 641
Mgr. Jiří Valkony, archeolog
E-mail: valkony@archaiajih.cz

ARCHAIA Jih o.p.s, pracoviště Plzeň
Rochlov 21
330 23 Nýřany
Mgr. Jan Kožíšek, archeolog
Mobil: +420 724 518 023
E-mail: kozisek@archaiajih.cz